Biolaborid OÜ on firma, mis omab tingimusi kõrgtasemel biotehnoloogiliste protsesside läbiviimiseks. Omame puhasruumiga laborit koos abiruumidega töötamiseks Hea Tootmistava (cGMP – current Good Manufacturing Practice) reeglite järgi. Kuna käesoleval ajal on toimumas väga kiire areng rakuravimite arendamise suunal, siis oleme eelkõige sellele orienteeritud. Ravimitootmise nõudmisi rahuldavaid ning cGMP tingimustele vastavaid laboreid on nii Eestis kui kogu Baltikumis üksikuid. Labori taristu sisaldab endas puhast ruumi, seda teenindavat ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi ning vajalikku aparatuuri. Laborit saavad kasutada rakuravi ja regeneratiivse meditsiini rakendustega tegelevad avalik-õiguslikud ja eraettevõtted, haiglad ning kliinilise meditsiini asutused. Meie ettevõte on loodud selleks, et iga biotehnoloogilise toote arendaja või tootja ei peaks omama puhasruumiga laborit, vaid saaks seda lühemat või pikemat aega rendile võtta. Praegu on Biolaboritel sõlmitud pikaajaline leping Cellin Technologies OÜ-ga www.cellintechnologies.com/.

 

Puhta ruumi ehitust toetasid EAS ja EN Regionaalarengu fond