GMP nõuetele vastava puhta ruumiga labori rentimine.

Pakume ettevõtetele, kes ise ei oma puhasruumiga laborit, kuid vajavad seda kas ajutiselt või pikemaajaliselt, pakume lühema või pikemaajalisi rendilepinguid arenduseks ja tootmiseks meie laboris.

 

Puhta ruumiga labori ehituse nõustamine.

Pakume konsultatsioone ettevõtetele, kes otsustavad endale ehitada puhasruumiga labori kooskõlas EVS-EN ISO 14644:2001 standardiga.

 

GMP nõuetele vastava kvalifitseerimise konsultatsiooniteenus.

Labori – või teiste eriruumide ja aparatuuri kvalifitseerimise nõustamine. Pakume konsultatsioone ja abi IQ, OQ ja PQ tasemete läbiviimisel.

 

GMP-alane koolitus.

GMP-alane koolitus.